Film: Timme Ellingjord og Anders Vestergård

Klipp: Timme Ellingjord 

Oppsummeringsfilm