Vi lever i en veldig usikker tid, og det er ikke så lett å vite hva som skjer med arrangementer fremover. Det er vanskelig å planlegge noe konkret, og derfor jobber vi i festivalledelsen med flere scenarioer. 

Vi kommer til å fokusere i større grad på aktiviteter i år enn på fest på Strynefestivalen. Samtidig tar vi høyde for at vi kan ha full fest og nachspiel som før, men det blir i så fall bare en bonus. 

I år utgår Fri Flyt Freeline Jam uansett scenario. 

Scenario 1 - festival med 200 deltakere og 1 meters-regel

Vi ser for oss at dette er det vi mest sannsynlig får lov til. Det innebærer at vi kommer til å ha guida turer og kurs på programmet, men også Folven River Race og andre konkurranser. På kvelden blir det quiz og utekino, men folk må være i sine respektive kohorter i teltcampen. Det blir ingen band, DJ eller organisert nachspiel.

Scenario 2 - festival med 500 deltakere og 1 meters-regel

Dette scenarioet vil være veldig likt som scenario 1, men bare med flere deltakere. Siden vi har 1-metersregel så vil det være vanskelig å få gjennomført konserter med band og DJ + organisert nachspiel. 

Scenario 3 - festival med 500 deltakere (vanlig festival)

Dette er det scenarioet vi håper aller mest på, og vi kommer til å videreføre fjorårets bookinger på band og DJ om vi får lov til å ha full festival. Da vil vi ha aktiviteter, konkurranser, og fest på kvelden. 

Vi kommer til å ha et forhåndssalg den 18.mars for de som avsto fra refusjon i fjor, og ordinært billettsalg åpner 22.mars. Den 22.mars kommer vi også til å legge ut hytter for påmelding. Vi kommer til å avvente å legge ut påmelding til guida turer og kurs til i alle fall etter påske.