Med tro strategi mot dansefoten har Susiserken de siste årene fått gulv til å riste helt fra Youngstorget i Oslo til Ambassaden i Washington. For å nevne noen. De siste seks årene har de boltret seg og lagt sin elsk på alt fra R&B og HipHop til house og dagsaktuelle pop-perler. Målet er kort og greit, de serverer musikk som får blodet til å bruse og serkene til å suse!

Hun spiller beats lørdag kveld etter brenn.!