I likhet med Strynefestivalen fokuserer Hallifornia på aktiviteter, musikk og fest. Festivalen arrangeres i Varberg, som ligger ca 40 minutter sør for Göteborg. Tre dager i juli forvandles festningen i byen  til et stort festivalområde, hvor man har mulighet til å delta på ulike konkurranser og aktiviteter innen wakeboarding, surf, skate, yoga, meditasjonn, slakkline og SUP. 

Se filmen fra 2016 her:

Strynefestivalen og Hallifornia har mange likhetstrekk, og har nå inngått et samarbeid som vennefestivaler. Dette betyr at festivalene vil bruke hverandre når det kommer til kompetansebygging og inspirasjon. Vi gleder oss!