På Strynefestivalen 2023, 15-18,juni, samler vi skikjøreren, klatreren, padleren, syklisten, løperen og alle friluftsliventuasiaster til festival på Folven camping.

Det har vært en festival med god stemning og fest siden 2014, men vi ønsker å sette noen retningslinjer for festivalen i 2023 slik at vi kan bevare Strynefestivalen i årene fremover.

Vi ønsker å samle folk til å gjøre masse forskjellige kule aktiviteter på dagtid, enten med eller uten guide, være med på kule konkurranser i sponsorgata, og ikke minst ta del i festlighetene på Folven Kafé på kveldstid.

Vi ønsker å være en festival for de som er gira på friluftsliv og derfor mener vi Folven og Stryn er den perfekte plassen for det med alle de aktivitetene man kan gjøre i juni måned.

Samtidig har vi og Folven opplevd at det tidvis har vært litt mer fokus på fest enn å bli med på aktiviteter på dagtid. Vi ønsker å være en festival med fokus på aktiviteter, men med selvsagt litt innslag av fest.

Vi kommer til å booke band, DJs og skape god stemning på kafeen helt fram til 02.00 fredag og lørdag, men vi ønsker gjerne å dempe litt bråket i camp slik at det ikke er et høyt støynivå hele døgnet.

Vi ser helst at det ikke holdes fest til over 02.00 hver dag, ettersom det er flere av festivaldeltakerne som skal ut på aktiviteter neste dag. Vi kommer uansett til å dele ut gratis ørepropper i registreringen.

Unntaket er at vi arrangerer Fri Flyt nachspielet lørdag kveld som varer til 04.00, men da er det en fest med et anlegg istedenfor 10 ulike store anlegg i camp.

I 2023 kommer vi til å innføre noen nye retningslinjer:

  • Det blir forbud mot større private musikkanlegg som Soundboxer o.l.

  • Det må være ro i camp kl 02.00, bortsett fra lørdag kveld da vi organiserer Fri Flyt-nachspielet.

  • Det er forbudt å gå på takene på hyttene på Folven camping.

  • Dersom du bor i hytte og det skjer noe hærverk i hytta så står dere som bor der ansvarlig for eventuelle kostnader i ettertid.

  • Det må være ryddig i campen deres etter endt festival. Forsøpling er ikke tillatt.

  • Det er totalt bålforbud og engangsgrill-forbud under Strynefestivalen.

  • Vi kommer til å sette inn litt mer vakthold for å håndheve disse tiltakene.

Utover dette så er det nulltoleranse for bruk av narkotika på festivalen. Vi henviser også til det norske lovverket gjeldende dette.


Vi kommer til å åpne billettsalget, booking av hytter og påmelding til guida turer og kurs 1.mars, 2023! Vi legger ut 500 festivalpass. Før den tid lanserer vi årets program og turprogram.

Vi gleder oss sjukt til å se dere igjen på Folven i 2023!

Sjekk ut oppsummeringsfilmen fra 2022: